ยินดีต้อนรับทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้ามาชมเว็บไซต์ของท่าทรายเจริญทรัพย์ ทางท่าทรายเจริญทรัพย์มีความประสงค์ยินดีที่จะให้บริการกับลูกค้าอย่างเต็มประสิทธิภาพวัสดุหิน

ข้อเปรียบเทียบระหว่างวัสดุที่มีคุณภาพ กับวัสดุที่ไม่มีคุณภาพ
    - หินที่มีคุณภาพ มีลักษณะที่แกร่ง สีออกเขียว ไม่มีหินผุกร่อน หรือหินสีลูกรังปะปน
    - หินที่ไม่มีคุณภาพ มีลักษณะผุกร่อน สีออกแดง มีหินผุกร่อน หรือหินสีลูกรังปะปน
ข้อเสียของการใช้หินที่ไม่มีคุณภาพ
    การใช้หินที่ไม่มีคุณภาพในการก่อสร้างโครงสร้าง(บ้าน,อาคาร) จะทำให้โครงสร้างไม่แข็งแรง
    สามารถแตกร้าวได้ง่าย เนื่องจากความหนาแน่นของหินที่ไม่ได้มาตราฐาน
ท่าทรายเจริญทรัพย์ จำหน่าย หิน ดิน ทราย ลูกรัง บริการรับถมที่ ท่าทรายเจริญทรัพย์ จำหน่าย หิน ดิน ทราย ลูกรัง บริการรับถมที่ท่าทรายเจริญทรัพย์
www.charoensup.com
Copyright@2016 All Rights Reserved