ยินดีต้อนรับทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้ามาชมเว็บไซต์ของท่าทรายเจริญทรัพย์ ทางท่าทรายเจริญทรัพย์มีความประสงค์ยินดีที่จะให้บริการกับลูกค้าอย่างเต็มประสิทธิภาพ


การดูปริมาตรของวัสดุ

ความหมายของคิว (Cube)
    ปริมาตรวัสดุ กว้าง 1 เมตร X ยาว 1 เมตร x ลึก 1 เมตร = 1 ลูกบากศ์เมตร (1คิว)
น้ำหนักของวัสดุ (หิน ดิน ทราย ลูกรัง) 1 คิว เฉลี่ยประมาณ 1,500 กิโลกรัม หรือ 1.5 ตัน
การดูปริมาณของวัสดุ
     ลูกค้าบางท่านอาจจะไม่ทราบว่าในรถบรรทุกสิบล้อ 1 คัน จะมีทั้งกะบะเล็ก กะบะใหญ่ไม่เท่ากัน เวลาซื้อของบางคนมักจะดูแต่ขนาดของรถบรรทุกเพียงอย่างเดียว แต่ไม่ได้ดูที่กะบะของรถบรรทุกว่า กว้าง ยาวไม่เท่ากัน ตัวอย่างเช่น สิบล้อบางคันต่อกะบะ กว้าง 2.45 ม. ยาว 6.20 ม. สูง 0.80 ม. เมื่อบรรทุกวัสดุจะได้ปริมาณ 12.15 คิว แต่สำหรับสิบล้อบางคันต่อกะบะ กว้าง 2.30 ม. ยาว 5.80 ม. สูง 0.80 ม. เมื่อบรรทุกวัสดุจะได้ปริมาณ 10.67 คิว ซึ่งรถบรรทุกแบบเดียว บรรทุกวัสดุที่มีความสูง 0.80 ม. เท่ากัน คันหนึ่งบรรทุกได้ 12.15 คิว กับอีกคันหนึ่งบรรทุกได้ 10.67 คิว ซึ่งแตกต่างกัน 1.48 คิว หากสมมติว่า ซื้อหินคิวละ 500 บาท จะมีมูลค่าเท่ากับ 500x1.48=740 บาท *** ทางที่ดีคุณลูกค้าควรดูปริมาณของวัสดุที่รถบรรทุกแต่ละคันไปส่ง และเปรียบเทียบราคา เพราะบางทีราคาวัสดุต่อคิวถูกกว่า แต่ปริมาตรที่ได้รับน้อยกว่า ก็อาจทำให้ราคาที่แท้จริงต่อคิวสูงกว่า ลูกค้าควรรู้ทันท่าทรายหรือร้านวัสดุก่อสร้าง ***
การเปรียบเทียบปริมาตร(คิว) กับ ราคาและคุณภาพ
     ลูกค้าส่วนใหญ่มักจะคำนึงถึงเรื่องราคาเป็นหลัก โดยจะถามแต่เรื่องราคาว่า "ราคาวัสดุ หิน ดิน ทราย ลูกรัง ราคาคิวละเท่าไหร่" ซึ่งเจ้าไหนขายราคาถูกที่สุด ทางลูกค้าส่วนใหญ่จะเลือกสั่งกับเจ้าดังกล่าว แต่ไม่ได้คำนึงถึงปริมาตรที่ได้รับจริง รวมถึงถึงคุณภาพด้วย เมื่อทางผู้ประกอบการท่าทรายจัดส่งวัสดุแล้ว ***ทางที่ดีคุณลูกค้าควรดูที่ปริมาตรของวัสดุที่ได้รับจริง แล้วถึงเปรียบเทียบกับราคาและคุณภาพ ว่าผู้ประกอบการท่าทรายเจ้าไหนขายราคาย่อมเยามากที่สุด*** เพราะมีหลายๆผู้ประกอบการท่าทรายมุ่งเน้นขายราคา แต่ลดปริมาตรลง หรือไปส่งให้ทางลูกค้าไม่เต็มคิว และบางทีนำวัสดุที่ด้อยคุณภาพจัดส่งให้ทางลูกค้าอีกด้วย
ท่าทรายเจริญทรัพย์จำหน่าย หิน ดิน ทราย ลูกรัง บริการรับถมที่

ท่าทรายเจริญทรัพย์
www.charoensup.com
Copyright@2016 All Rights Reserved