ยินดีต้อนรับทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้ามาชมเว็บไซต์ของท่าทรายเจริญทรัพย์ ทางท่าทรายเจริญทรัพย์มีความประสงค์ยินดีที่จะให้บริการกับลูกค้าอย่างเต็มประสิทธิภาพ

การถมที่

ประเภทของการถมที่ดิน แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ซึ่งในแต่ละประเภทจะมีเทคนิคการถมที่หลากหลาย

1. การถมที่ด้วยดินแห้ง โดยใช้แทรกเตอร์
    การถมที่แบบนี้จะใช้วัสดุดินที่แห้งสามารถให้รถบรรทุกเหยียบย่ำเข้าไปได้ โดยใช้แทรกเตอร์ดันดินและปรับระดับดิน ดินประเภทนี้เรียกว่า ดินซีแลค (มีลักษณะเป็นดินเหนียว, สีออกเหลือง เทา) เพราะดินนี้แห้งและมีความชื้นเพียงเล็กน้อย เวลาถมสามารถให้รถบรรทุกถอยเข้าไปเทได้ตลอดทำให้เกิดความหนาแน่นสูง การถมประเภทนี้เหมาะสำหรับการถมแล้วก่อสร้างเลย หรือเพื่อปลูกอาคารและบ้าน เพราะการถมแบบนี้ดินจะแน่นและมีการยุบตัวน้อย เมื่อเวลาผ่านไปนานๆ หรือผ่านฝนผ่านแดดหลายๆปี (แต่ราคาจะสูงตามไปด้วย เนื่องจากดินซีแลคมีราคาแพงกว่าดินเปียก และต้องใช้ดินซีแลคในปริมาณที่มากกว่าเวลาถม เพราะเวลาถมดินซีแลคจะอัดตัวกันแน่น และมีช่องว่างหรืออากาศน้อยกว่าการถมแบบแมคโฮจับตั้ง) ส่วนถ้าคุณลูกค้าจะถมที่เพื่อปลูกบ้าน ลูกค้าควรจะถมที่โดยใช้ดินซีแลคอยู่ด้านล่าง แล้วถมข้างบนด้วยหน้าดินประมาณ 50-70 ซม. ลูกค้าจะสามารถปลูกต้นไม้ได้เจริญงอกงาม และการยุบตัวของดินจะน้อยกว่าการถมด้วยดินเปียก ***หากคำนึงถึงอนาคตเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอาคารหรือบ้านทรุดตัว, โครงสร้างเกิดการเอียงเอนและแตกหัก ทางท่าทรายเจริญทรัพย์แนะนำการถมประเภทนี้ด้วยดินซีแลคมากกว่าการถมแบบจับตั้งด้วยดินเปียก***
2. การถมที่ด้วยดินเปียก โดยใช้แบคโฮจับตั้ง(ศัพท์ของผู้รับเหมาเรียกว่าดินหมาด)
     การถมที่แบบนี้จะไม่สามารถใช้แทรกเตอร์ทำงานได้ในช่วงแรก ต้องใช้แบคโฮจับตั้งดินเปียก แต่การถมดินประเภทนี้ดินจะโปร่ง(มีช่องว่างในดินสูง) เนื่องจากไม่มีการเหยียบย่ำของรถบรรทุก และแทรกเตอร์ การถมดินประเภทนี้จะมีเทคนิคการถมดินหลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น การขุดดินที่พื้นเก่าไปไว้อยู่ข้างบน แล้วใช้แบคโฮจับตั้งดินเปียกและปรับพื้นด้านบนให้เรียบเสมอ หรือรอเวลาดินด้านบนแห้งหลังถมเสร็จ แล้วใช้แทรคเตอร์ปรับพื้นเรียบอีกที เทคนิคการถมดินประเภทนี้ทำให้ดินมีช่องว่างมากเพื่อให้ได้ระดับ (ผู้รับเหมาถมดินจะประหยัดต้นทุนและวัสดุ) แต่การถมประเภทนี้ภาระจะตกอยู่กับเจ้าของที่ เพราะในอนาคตดินจะมีโอกาสยุบตัวสูงกว่า (มากกว่า 50 ซม.) ข้อดีของการถมประเภทนี้ คือ ใช้เวลาน้อยกว่าในการถม และมีราคาถูกกว่า ส่วนใหญ่ถ้าลูกค้าไม่มีความรู้ในเรื่องการถมที่ ลูกค้ามักจะเลือกการถมที่ด้วยราคาถูกที่สุด โดยคำนึงถึงเรื่องราคาเพียงอย่างเดียว แต่ไม่ได้นึกถึงว่าผู้รับเหมาถมดินจะใช้ดินประเภทใดหรือเทคนิคแบบใดในการถม หรือถ้าเป็นโครงการก่อสร้างหมู่บ้านขนาดใหญ่ๆ โครงการมักจะนิยมใช้การถมดินประเภทนี้ เพราะสามารถช่วยให้ประหยัดเงินลงทุนได้
ท่าทรายเจริญทรัพย์จำหน่าย หิน ดิน ทราย ลูกรัง บริการรับถมที่

ท่าทรายเจริญทรัพย์
www.charoensup.com
Copyright@2016 All Rights Reserved