ยินดีต้อนรับทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้ามาชมเว็บไซต์ของท่าทรายเจริญทรัพย์ ทางท่าทรายเจริญทรัพย์มีความประสงค์ยินดีที่จะให้บริการกับลูกค้าอย่างเต็มประสิทธิภาพ


วัสดุทราย(ทรายหยาบ และทรายละเอียด)

ข้อเปรียบเทียบระหว่างวัสดุที่มีคุณภาพ กับวัสดุที่ไม่มีคุณภาพ
    - ทรายที่มีคุณภาพ มีลักษณะของเมล็ดทรายที่หยาบเสมอกัน สีเหลือง ไม่มีดินปะปน หรืออมโคลนดิน และเป็นทรายจากน้ำจืดที่สะอาด
    - ทรายที่ไม่มีคุณภาพ มีลักษณะของเมล็ดทรายที่หยาบ ไม่เสมอกัน มีสีคลำ อมโคลนดิน และเป็นทรายจากน้ำกร่อย หรือน้ำเค็ม สังเกตดูง่ายๆ เวลากองทราย ทรายจะจับปึกเป็นก้อนเล็กๆที่ผิวของกองทราย
    -การทดลองว่าเป็นทรายที่มีคุณภาพ หรือไม่มีคุณภาพ ทดลองได้จากการเอาทรายไปแช่น้ำดูว่า ถ้าน้ำใส แสดงว่าเป็นทรายที่มีคุณภาพ แต่ถ้าน้ำขุ่น แสดงว่าเป็นทรายที่ไม่มีคุณภาพ
ข้อเสียของการใช้ทรายที่ไม่มีคุณภาพ
    - ด้านโครงสร้าง
ทรายที่ไม่มีคุณภาพ จะทำให้โครงสร้างแตกร้าวได้ง่าย และเป็นผลต่อโครงสร้าง โดยเหล็กในโครงสร้างเกิดสนิม และเกิดการผุกร่อนเร็ว ซึ่งทำให้โครงสร้างแตกร้าวเร็วกว่าปกติ เนื่องจากทรายที่ไม่มีคุณภาพเป็นทรายที่มีลักษณะเค็ม(ทรายจากน้ำกร่อย หรือน้ำเค็ม
    -ด้านการก่อ ,ฉาบ
เวลาก่อ ,ฉาบ จะมีลักษณะแตกร้าว เนื่องจากทรายอมโคลนเยอะ ทำให้มีผลต่อสัดส่วนของการผสมปูนเสียหาย(สัดส่วนของปูนจะไม่ได้มาตราฐาน)
***ในช่วงชีวิตของคน การปลูกบ้านนั้นอาจไม่สามารถปลูกได้หลายๆครั้ง อาจจะปลูกเพียง 1 หรือ 2 ครั้ง เราจึงควรใช้วัสดุที่มีคุณภาพที่ดีในการก่อสร้าง เพื่อให้ยืดอายุการใช้งาน และไม่มีปัญหาโครงสร้างในภายหลังได้***
ท่าทรายเจริญทรัพย์ จำหน่าย หิน ดิน ทราย ลูกรัง บริการรับถมที่ ท่าทรายเจริญทรัพย์ จำหน่าย หิน ดิน ทราย ลูกรัง บริการรับถมที่


ท่าทรายเจริญทรัพย์
www.charoensup.com
Copyright@2016 All Rights Reserved