ยินดีต้อนรับทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้ามาชมเว็บไซต์ของท่าทรายเจริญทรัพย์ ทางท่าทรายเจริญทรัพย์มีความประสงค์ยินดีที่จะให้บริการกับลูกค้าอย่างเต็มประสิทธิภาพท่าทรายเจริญทรัพย์บริการขนส่งสินค้า

      ทางท่าทรายเจริญทรัพย์ได้จัดฝึกอบรมบุคคลากรให้มีความพร้อมที่จะให้บริการขนส่งปุ๋ย และถ่านหินด้วยจำนวนของรถบรรทุกที่เพียงพอสำหรับการขนส่ง ทางระบบของเรามีการดูแลสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการควบคุมรถบรรทุกด้วยระบบ GPS Tracking Management ทำให้เราสามารถรู้ตำแหน่งของรถบรรทุก การยกดั๊มป์ของรถบรรทุก และเวลา ณ ขณะนั้น ซึ่งเพิ่มความปลอดภัยของสินค้า และกำหนดเวลาถึงที่หมายได้อย่างแน่นอน และถูกต้อง

  • ให้บริการขนส่ง ปุ๋ย โดยรถพ่วงดั๊มป์
  • ให้บริการขนส่ง ถ่านหิน โดยรถพ่วงดั๊มป์
  • ให้บริการขนส่ง วัสดุต่างๆ โดยรถพ่วงดั๊มป์


  • ท่าทรายเจริญทรัพย์ จำหน่าย หิน ดิน ทราย ลูกรัง บริการรับถมที่
    ท่าทรายเจริญทรัพย์
    www.charoensup.com
    Copyright@2016 All Rights Reserved